Şap Ve Beton Arasındaki Fark Nedir ? 

Şap Ve Beton Arasındaki Fark Nedir ? 
Şap ve çimento ortasındaki fark nedir? Velhasıl: biri gereçlerle, başkası uygulama alanı ile tanımlanır.

Beton nedir?
Sorunun son kılavuzunda zati açıklandığı formuyla Betonun ne kadar sertleşmesi gerekir? beton, çakıl yahut kum, çimento (sırayla kil ve kireçten oluşur), karıştırma suyu ve gerekirse öteki katkı hususları, bağlayıcılar yahut katalizörler üzere taneli taşlardan oluşur. Özcesi, beton nemli bir kaya, kil ve kireç karışımıdır.

Betonu kuruturken ve sertleştirirken, kristal bir bağa yol açan kimyasal süreçler vardır.

Bu, betonu temeller ve başka uygulamalar için bir yapı materyali olarak sert ve ülkü hale getirir. Beton mobilyalar bile mevcuttur! Bununla birlikte, beton, bilhassa konut emlak bölümünde, laminat, fayans, parke, linolyum, halı, halı kaplama vb. uygulamalarından evvel temellerin son katmanı değildir. Zira evvel şap gereklidir…

Şaplı Beton
Şap beton yer, evvelce mevcut ve kürlenmiş bir beton taban üzerine yerleştirilmiş daha ince bir beton katmanıdır. Şap çoklukla kolay, çimento, agrega ve kum karışımıdır, lakin özel kullanım için tescilli şap karışımları da mevcuttur.

Şap direkt alttaki betona uygulanabilir yahut rijit bir yalıtım materyali katmanı üzerinde bir bitirme yüzeyi olarak uygulanabilir.

Şap nedir?
Şap, beton temel üzerine yerleştirilen kaplayan, güçlendiren ve düzleştiren katmandır. Şap, betona benzeri bileşenlerden oluşabilir, lakin farklı şap cinsleri vardır. Öbür bir deyişle: beton, bileşenleri tarafından tanımlanır; şap fonksiyonu tarafından tanımlanır.

Aşağıda mevcut şap çeşitleri verilmiştir:

Çimento şapı (CT)
Mastik asfalt şapı (AS)
Sentetik Reçine Şap (SR)
Kalsiyum Sülfat asıllı Şap (CA)
Manyezit şap (MA)
Betondan en büyük farklılığı tüm şap cinslerinin su gerektirmemesidir. Bunun nedeni, birçok insanın takdir ettiği ve kullandığı sağlam yapı gereci olabilmesi için suya gereksinim duymasıdır.

Neden Şaplı Beton?
Şap aşağıda yer alan üç nedenden biri için serilir:

Önceden var olan bir beton yerin görünümünü güzelleştirmek için. Beton birçok formda ve şartta gelir. Beton bir taban yapısal olarak sağlam olabilir fakat yüzeysel hasar, lekeler, pürüzlülük yahut tutarsız renklenme ortaya çıkabilir. Şap yüzeyi cazip, homojen ve pürüzsüz bir son kat sağlar. Bu görünüm Becosan Sisteminin uygulanması yoluyla şap serildikten sonra daha da geliştirilebilir (daha sonra bu bahis üzerinde duracağız).
fayans, parke, linolyum yahut vinil uygulaması için düzgün bir temel sağlamak.
Yerden ısıtma eğini tamamlamak için de kullanılır. Yerden ısıtma sistemleri ekseriyetle ısıtılmış su taşıyan tüplerden oluşur. Bu tüpler daha sonra şap betonuna kapatılır, böylelikle büsbütün gizlenirler ve şap ısı iletkeni misyonu görür.
Şap Türleri
En yaygın şap tipi kolay bir beton karışımıdır. Lakin görülebilen katman olduğu için daha kaliteli çimento, daha küçük ve daha eşit boyutlu agrega ve ince kum seçiyoruz. Şap, renkli bir boyanın karışıma örneğin Bayferrox üzere bir metal oksit pigmentinin dahil edilmesiyle daha da güçlendirilebilir. Ek olarak, şap karışımına, direnci daha da artıracak ve gelecekte nahoş çatlakların ortaya çıkma riskini azaltacak lifler eklenebilir. Bu şap çeşidinin maliyeti metrekare başına ekseriyetle 15 € ile 20 € ortasındadır.

Eğer kısıtlı vaktiniz varsa, lakin bütçe konusunda çok telaşlı değilseniz, elbette, Ardex A35 Mix üzere Ön karışımlı bir şap satın almak mümkündür. Bu eserler sağlam bir son kat kıvamı sağlar ve dört saat üzere kısa bir müddette üstünde yürünebilecek kadar kuruyabilirler. Biraz daha kıymetli olabilir metrekare başına 18 € ila 25 € ortasında bir bütçe ayrılmalıdır.

Başka bir şap tipi, Screedflo üzere Anhidrat Şaptır. Bu, yere yerleştirilen ve münasebetiyle daha az uygulama marifeti gerektiren bir sıvıdır. Sıvı kendi düzeyini bulur ve pürüzsüz bir yüzey bırakarak 48 saat içinde kurur. Bu tip şap yaygın olarak yerden ısıtma sistemlerinde kullanılır. Uygulamanın kolaylığı nedeniyle, bu şap metrekare başına 13 € ila 18 € civarında hesaplanır.

Becosan Sistemi ile şap beton tabanın daha yeterli hale getirilmesi.
Bir defa monte edilen şap beton yeri, düz bir beton yerden daha caziptir ve daha güç aşınır. Fakat, şöyle bir detay varki bu yinede bir betondur ve beton parçacıkları ayrışabilir ve toz haline gelebilir. Ayrıyeten, şap sıvıyı emebilir ve leke bırakabilir. Bu sıkıntıların her ikisi de Becosan Sistemi kullanılarak giderilebilir.

Becosan Sistemi, gözenekleri açan yerin mikro öğütülmesi ve yüzeydeki mikro pürüzlülüğün ortadan kaldırılmasıyla başlar. Daha sonra Becosan Ağırlaştırıcı, yerdeki kimyasal olarak tepkiye giren ve hür kireç ve kalsiyum hidroksiti bağlayan alt katmana nüfuz eden tabana uygulanır. Sonuç, aşınmaya güçlü ve münasebetiyle toz oluşturmayan daha sert bir yüzeydir.

Tekrar parlatıldıktan sonra Becosan Kollayıcı Sızdırmazlık Hususu uygulanır. Bu, şap yeri absoorbe etmeyen ve kolay kolay silinebilen sıvı dökülmesine karşı daha güçlü hale getirir.

Becosan sistemi ile işlenmiş şap beton yeri çok uzun yıllar dayanacaktır ve rastgele bir mermer yerle karşılaştırılabilir bir yüzey ve olağanın çok altında bir maliyet çıkaracaktır.

Her bir şap çeşidi kısaca açıklanmıştır
Aşağıda, üstte belirtilen beş tip şap daha detaylı olarak incelenecektir. Bu, şapın daha hassas bir fotoğrafını elde etme ve betonla farkı yaratma fırsatı verir.

Çimento Temelli Şap
Çimento şapı, DIN EN 13 813’e nazaran CT olarak da isimlendirilen bir kaplama ve düzeltme katmanıdır. Çimento şapı, bileşenler yaklaşık olarak birebir olduğundan beton şapı olarak da isimlendirilir. Kum ve çimento, örneğin 3: 1 oranında kullanılır.

Kumun tane büyüklüğü 8 mm’den az, kimi durumlarda azamî 4 mm’dir. Karışımı karıştırmak için su da kullanılır. Tıpkı süratli beton üzere, çimento şapı için de süratli bir şap tipi vardır.

Bu, sertleştirme sürecini destekleyen yahut hızlandıran çeşitli katkı hususlarına sahiptir.

Mastik asfalt şapı
Mastik asfalt şapına AS de denir ve üstteki örneğin tersine, su ile ilgisi yoktur. Bu şap çeşidi bitüm, kum, talaş ve taş tozundan oluşur.

Karışım, dökmek ve yaymak yahut mastik asfalt şapını yaymak için 230 ° C’ye ısıtılır. Bu şapın avantajı, su ve buhara karşı direncidir.

Karışım ayrıyeten düşük bir ısı iletkenliğine sahiptir. Darbe ses yalıtım karakteriyle birlikte, bu tip şap çoklukla tavan ortaları için ülkü görünmektedir. Üstelik süratli bir halde hazırlanır.

Bununla birlikte, dezavantajlar da vardır: ahşap, liyonel ve öteki taban kaplamaları uygulanmadan evvel, kimyasal etkileşimleri önlemek için bir bariyer katmanı oluşturulmalıdır. Mastik asfalt şap, mineral yapı materyalleriyle direkt temas etmemelidir.

Örneğin, hayli alkali bir karaktere sahip harç suyu, hususların karışımına ziyanlıdır. Duvar yahut başka harç uygulamaları için, harç ile mastik asfalt şap ortasında bir ayırıcı katman bulunmalıdır.

Sentetik Reçine Şap
Sentetik reçine şapları için kullanılan sentetik reçine ekseriyetle epoksi reçinesidir. Bununla birlikte, öteki plastikler de kullanılabilir. Sentetik reçine şapı, kısmen yüksek fiyatından ötürü sıklıkla kullanılmaz. Sadece son derece kısa kuruma mühletleri gerektiğinde yahut sonraki kullanım sırasında daha fazla dinamik yük kapasitesi beklendiğinde kullanılır.

Avantaj, şapın suya güçlü olmasına karşın, birebir vakitte göz gerisi edilir. Sentetik reçine şapında kullanılabilen sertleştiricilerden biri olan Bisfenol A, beşerde kısırlığa yol açan dumana sahiptir.

Kalsiyum Sülfat Şap
Kalsiyum sülfat şapı da konuşma lisanında alçı şap olarak isimlendirilir, zira betonda olduğu üzere çimento yerine kalsiyum sülfat hemihidrat bağlayıcı olarak kullanılır. Bu su ile temas ederse, kalsiyum sülfat dihidrat, yani alçıtaşı oluşur.

Anhidrit şap terimi de yaygındır. Bazen, bilhassa büyük yüzeylerde çimento şapı yerine kalsiyum sülfat şapı tercih edilir. Zira kenarlarda yahut ortada daha az bir düşüş beklenir. Bununla birlikte, bu şap neme, bilhassa küf riski olan kalıcı neme daha hassastır.

Manyezit Şap
Beş şapın sonuncusu, daha evvel sıklıkla taş odunu olarak isimlendirilen manyezit şaptır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra çimento yalnızca belirli bir oranda satıldığı / dağıtıldığı için şaplarda daha çok magnezit kullanıldı.

Bu nedenle, magnezyum ve magnezyum klorür karışımı ilgili birçok eski binada bulunabilir. Kum yerine odun talaş yahut un olarak kullanıldı. Bu şapın en büyük dezavantajının nedeni de budur: neme ve ıslaklığa yüksek hassaslık. Bahçe ve teras için mutlaka hiçbir işe yaramaz!

Faydalı şap terimi ne manaya geliyor?
Faydalı şap, yer kaplaması uygulanmadan direkt kaplama olarak kullanılan şapları söz eder. Bilhassa sanayi ve salonlarda (depolar, ticaret fuarları, makine salonları) beton yahut çimento şapına diğer yer kaplaması uygulanmaz.

Bu tıp bir alt tabakayı uzun mühlet güçlü hale getirmek ve bakımı en aza indirmek için, beton sızdırmazlık gerecini başarılı bir sistem olarak kullanabilirsiniz. İlgili şaplara ek olarak, eserlerimiz ve süreçlerimiz direkt beton için de kullanılabilir. Rastgele bir sorunuz varsa, lütfen bizimle yahut kullanıcı ortaklarımızdan biriyle irtibata geçin.

Beton ve şap ortasındaki fark – Özet
Sadece “Beton ve şap ortasındaki fark nedir?” sorusuna yanıt arıyorsanız inşaat, mesken ve bahçe hususlarında karşılık aramanıza yardımcı olabileceğimizi umuyoruz.

Her bir şapın öbür detayları, DIN kodları, prosedürleri, avantajları ve dezavantajları Wikipedia’da ve burada listelenen kaynaklarda da bulunabilir. Bu ansiklopedi girişi bu makaleye yardımcı oldu. Beton konusunda diğer sorularınız varsa ve karşılık arıyorsanız, vakit zaman bizi ziyaret edin – bu rehber alanı daima genişletilmektedir!

Artık tüm soruların cevaplandığını ve istenen yerin inşası için gerekli tüm bilgilere sahip olduğunuzu umuyoruz. Beton, inşaat, sızdırmazlık ve gibisi bahisler hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız, lütfen öteki makalelerimize göz atın.

İçeriğimizi paylaşmaktan çekinmeyin

En sevdiğiniz toplumsal ağ üzerinde tek bir tıklamayla direkt paylaşmak için bu düğmeleri kullanın.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir